Transitie door leren, leren door doen

Creanomics ontwerpt strategieën voor maatschappelijke vraagstukken, leeromgevingen voor professionalisering en labs voor innovatie. Daarvoor richten we ons op verkenning, onderzoek en experiment. Onder regie van Creanomics onderzoeken experts, professionals en direct betrokkenen, complexe vraagstukken en ontwerpen gezamenlijke oplossingen.

Diensten

De dienstverlening van Creanomics baseert zich op de inrichting van een omgeving voor praktijkgebonden, transdisciplinaire en creatieve samenwerking. Met als trefwoorden: co-design, levenslang leren, design thinking en transition design.

leeromgevingen

Leren en doen in je eigen werkomgeving. Dat is Hybrid Learning - een context waarin je onderzoekend leert, wisselende rollen en perspectieven ervaart en eigen processen of werkwijzen ontwerpt. Creanomics laat gelouterde professionals werken met nieuwe technologie of brengt teams samen rond nieuwe thema's. Professionals, studenten en experts werken tegelijk aan nieuwe leervragen. Door kaders en theorie direct toe te passen in de praktijk wordt kennis tastbaar en (direct) toepasbaar in vernieuwende zelf ontworpen inzichten.
#community-/experiential-/practise based learning

Innovatielabs 

Innovatie is een proces van samenwerken en ontwerpen. Creanomics richt transdisciplinaire teams in rond innovatievraagstukken en onderzoekt met hen de een praktische benadering van innovatie waarin transdisciplinaire teams nieuwe oplossingsrichtingen onderzoeken voor complexe problematiek. De uitwisseling van expertises in een gezamenlijke aanpak van grensoverstijgende vraagstukken leidt tot unieke en uitdagende oplossingen en diensten. Samen ontwerpen, experimenteren, testen en opnieuw proberen is de basis van vernieuwing.
#co-design #transdisciplinary collaboration

Transitiestrategie

Fundamentele verandering op institutioneel niveau. Door technologische en maatschappelijke ontwikkelingen maken ook organisaties deel uit van een sterk genetwerkte maatschappij. Transition design is het proces waarin organisaties een nieuwe toekomst ontwerpen tegen die horizon van onderlinge en onontkoombare verbondenheid met de omgeving. In een gecontroleerde (lab)omgeving verkennen organisaties hun buitenwereld, oriënteren zij zich vanuit het gebruikersperspectief op hun dienstverlening, leren zij zich positioneren in nieuwe netwerken en blijven zij relevant in een veranderend speelveld.
#netwerkorganisatie #design centric #user-centered #transition design

Samenwerking

Creanomics is overwegend actief in de sectoren zorg, onderwijs en overheid. We werkten met:

The Patchingzone is de een belangrijke samenwerkingspartner van Creanomics. In projecten zetten we een netwerk in van specialisten en creatieven (Young Professionals).

Blog

15 Best Blogs To Follow About Web Design

Voluptatem laboriosam officia nam beatae molestiae nam magni dolor officia. Ea velit aut atque nemo aut. Culpa illo nostrum in asperiores e

Lees meer...

14 Common Misconceptions About Web Design

Qui illum delectus ut. Et omnis qui tenetur esse praesentium quis quod dignissimos error. Nulla eaque quas quos id aut est at tempora. Vel voluptatem recusandae

Lees meer...

14 Common Misconceptions About Web Design

Qui illum delectus ut. Et omnis qui tenetur esse praesentium quis quod dignissimos error. Nulla eaque quas quos id aut est at tempora. Vel voluptatem recusandae

Lees meer...

14 Common Misconceptions About Web Design

Qui illum delectus ut. Et omnis qui tenetur esse praesentium quis quod dignissimos error. Nulla eaque quas quos id aut est at tempora. Vel voluptatem recusandae

Lees meer...

Contact

Creanomics

info@creanomics.nl
06 26 868 118

Harry Kotey
linkedin.com/in/kotey